Nad Morzem
Wróć
Nad Morzem
Wróć Nad Morzem
Hotele i Aparthotele:
Poduszka Villa Buki
Medical SPA:
Inne obiekty:
Sopot
Wróć Sopot
Hotele i Aparthotele:
Hotel Sopot
Medical SPA:
Inne obiekty:
Międzywodzie
Wróć Międzywodzie
Hotele i Aparthotele:
Marena Wellness & Spa
Medical SPA:
Inne obiekty:
Sarbinowo
Wróć Sarbinowo
Hotele i Aparthotele:
Baltin BLU Apartments
Medical SPA:
Inne obiekty:
Kąty Rybackie
Wróć Kąty Rybackie
Hotele i Aparthotele:
Tristan Hotel & SPA
Medical SPA:
Inne obiekty:
Jastarnia
Wróć Jastarnia
Hotele i Aparthotele:
HOTEL JASTARNIA
Medical SPA:
Inne obiekty:
Słupsk
Wróć Słupsk
Hotele i Aparthotele:
Dolina Charlotty Resort & Spa
Medical SPA:
Inne obiekty:
Pobierowo
Wróć Pobierowo
Hotele i Aparthotele:
Holiday Park & Resort Pobierowo
Medical SPA:
Inne obiekty:
Niechorze
Wróć Niechorze
Hotele i Aparthotele:
Holiday Park & Resort Niechorze
Medical SPA:
Inne obiekty:
Rowy
Wróć Rowy
Hotele i Aparthotele:
Holiday Park & Resort Rowy
Medical SPA:
Inne obiekty:
W Górach
Wróć
Szczyrk
Wróć Szczyrk
Hotele i Aparthotele:
Hotel Skalite*** SPA &Wellness
Medical SPA:
Inne obiekty:
Kliczków
Wróć Kliczków
Hotele i Aparthotele:
Zamek Kliczków
Medical SPA:
Inne obiekty:
Tatry
Wróć Tatry
Hotele i Aparthotele:
Hotel Zbójnicówka
Medical SPA:
Sądelski Dwór****
Inne obiekty:
Bieszczady
Wróć Bieszczady
Hotele i Aparthotele:
Hotel Skalny Spa
Medical SPA:
Inne obiekty:
Bańska Wyżna
Wróć Bańska Wyżna
Hotele i Aparthotele:
Dom Wypoczynkowy u Staszla
Medical SPA:
Inne obiekty:
Lądek-Zdrój
Wróć Lądek-Zdrój
Hotele i Aparthotele:
Hotel Mir-Jan Spa
Medical SPA:
Inne obiekty:
Polanica-Zdrój
Wróć Polanica-Zdrój
Hotele i Aparthotele:
Pensjonat Villa Polanica
Medical SPA:
Inne obiekty:
Pieniny
Wróć Pieniny
Hotele i Aparthotele:
Hotel Smile
Medical SPA:
Inne obiekty:
Góry Bystrzyckie
Wróć Góry Bystrzyckie
Hotele i Aparthotele:
Dwór Elizy
Medical SPA:
Inne obiekty:
Ciche
Wróć Ciche
Hotele i Aparthotele:
Hotel & Spa Bachledówka
Medical SPA:
Inne obiekty:
Duszniki-Zdrój
Wróć Duszniki-Zdrój
Hotele i Aparthotele:
Hotel Fryderyk
Medical SPA:
Inne obiekty:
Stronie Śląski
Wróć Stronie Śląski
Hotele i Aparthotele:
Biała Perła
Medical SPA:
Inne obiekty:
Beskidzie Niskie
Wróć Beskidzie Niskie
Hotele i Aparthotele:
Końska Dolina
Medical SPA:
Inne obiekty:
Podkarpacie
Wróć Podkarpacie
Hotele i Aparthotele:
Hotel Bacówka Radawa & SPA
Medical SPA:
Inne obiekty:
Blisko Natury
Wróć
Iława
Wróć Iława
Hotele i Aparthotele:
GrandHotel Tiffi
Medical SPA:
Inne obiekty:
Osiek
Wróć Osiek
Hotele i Aparthotele:
Hotel Molo Resort
Medical SPA:
Inne obiekty:
Kaszuby
Wróć Kaszuby
Hotele i Aparthotele:
Hotel Wieniawa
Medical SPA:
Inne obiekty:
Ciechocinek
Wróć Ciechocinek
Hotele i Aparthotele:
Teodorka Med & Spa
Medical SPA:
Inne obiekty:
Jarocin
Wróć Jarocin
Hotele i Aparthotele:
Hotel Jarota
Medical SPA:
Inne obiekty:
Mrągowo
Wróć Mrągowo
Hotele i Aparthotele:
Hotel Anek Hotel Solar Palace
Medical SPA:
Inne obiekty:
Wieniec-Zdrój
Wróć Wieniec-Zdrój
Hotele i Aparthotele:
Medical SPA:
Jutrzenka Medical SPA
Inne obiekty:
Augustów
Wróć Augustów
Hotele i Aparthotele:
Medical SPA:
Sanatorium Augustów Medical SPA
Inne obiekty:
Giżycko
Wróć Giżycko
Hotele i Aparthotele:
Hotel St. Bruno
Medical SPA:
Inne obiekty:
Olsztyn
Wróć Olsztyn
Hotele i Aparthotele:
Tiffi Boutique Hotel
Medical SPA:
Inne obiekty:

Regulamin

Regulamin z dnia 2021.09.13


Poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 2021.09.13, godz. 11:59 - tutaj

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Emoti Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Edwarda Jelinka 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000895723, nr NIP 5252859486, nr REGON 388772710 (zwanej dalej Spółką lub Emoti). Regulamin świadczenia usług (zwany dalej “Regulaminem”) na stronie Emoti.pl (zwany dalej “SERWISEM Internetowym”) określa warunki oraz zasady świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej i innych kanałów sprzedaży Spółki.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

EMOTI – Emoti Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-646, przy ul. Edwarda Jelinka 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowydla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000895723, nr NIP 5252859486, nr REGON 388772710.

SYSTEM – jeden z elementów SERWISU www.emoti.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy oraz rezerwacji przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie. 

SERWIS – strona internetowa dostępna pod adresem www.emoti.pl, za pośrednictwem której KLIENT dokonuje zakupu i zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem oraz dokonuje wypełnienia formularza rezerwacyjnego, celem dokonania REZERWACJI USŁUGI. 

KLIENT – może oznaczać dowolną osobę, korzystającą z dowolnych funkcjonalności SERWISU. W zależności od podjętych akcji, KLIENT może być traktowany zarówno jako zamawiający USŁUGĘ lub VOUCHER, posiadacz VOUCHERA, osoba rezerwująca, bądź osoba faktycznie realizująca USŁUGĘ u USŁUGODAWCY. 

REZERWACJA – proces polegający na zgłoszeniu przez KLIENTA za pomocą SYSTEMU, bezpośrednio telefonicznie lub mailowo u jednego USŁUGODAWCY chęci realizacji konkretnej USŁUGI spośród zawartych na VOUCHERZE, w określonej dostępnej u USŁUGODAWCY dacie (TERMIN REALIZACJI) zakończony potwierdzeniem niniejszego TERMINU REALIZACJI i zakresu USŁUG przez USŁUGODAWCĘ lub zaproponowaniem alternatywnych TERMINÓW REALIZACJI finalnie zaakceptowanych przez KLIENTA. Finalna akceptacja traktowana jest jako REZERWACJA POTWIERDZONA. 

REALIZACJA USŁUGI – wykonanie przez USŁUGODAWCĘ zamówionej przez KLIENTA USŁUGI. REALIZACJA USŁUGI wymaga REZERWACJI TERMINU REALIZACJI za pośrednictwem SYSTEMU. 

USŁUGODAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, realizujące USŁUGĘ i zawierająca w tym celu umowę z KLIENTEM, udostępniające poprzez EMOTI KLIENTOM obiekty zakwaterowania. Poprzez pojęcie obiektów zakwaterowania należy rozumieć: pokoje hotelowe, apartamenty, ośrodki, domki letniskowe itp. oraz jakiekolwiek inne formy zakwaterowania.

USŁUGA – świadczenie będące usługą zakwaterowania, którego wykonanie KLIENT zamawia u USŁUGODAWCY poprzez SYSTEM rezerwacyjny lub bezpośrednio (telefonicznie lub emailowo). Zakres USŁUGI jest opisany w ofercie na stronie EMOTI, na VOUCHERZE oraz POTWIERDZENIU REZERWACJI.

OPIS USŁUGI – określenie czego może się spodziewać KLIENT korzystając z USŁUGI. Jednakże EMOTI zastrzega, że jest to opis określający charakter pobytu, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń użytych w opisie USŁUGI, w zakresie takich szczegółów jak dokładny wygląd miejsc noclegowych. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji. EMOTI dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS USŁUGI był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI USŁUGI

VOUCHER – dokument (mogący posiadać formę fizyczną lub elektroniczną) potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do REZERWACJI i REALIZACJI jednej, wybranej USŁUGI z listy dostępnych USŁUG zawartych w tym VOUCHERZE. Pełna lista dostępnych USŁUG zawartych w VOUCHERZE jest przedstawiona w jego opisie na stronie www.emoti.pl

VOUCHER Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ – dokument (mogący posiadać formę fizyczną lub elektroniczną) potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do REALIZACJI jedynie USŁUGI wskazanej na VOUCHERZE Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ, w terminie wskazanym w procesie zakupu VOUCHERA Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ w kalendarzu znajdującym się na stronie oferty. Wybór opcji zakupu VOUCHERA Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ oznacza, że KLIENT w momencie zamówienia wskazuje siebie lub inną osobę jako tę, która będzie REALIZOWAĆ USŁUGĘ.

GIFT CARD – dokument (mogący posiadać formę fizyczną lub elektroniczną) potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do wymienienia go na wybrany przez siebie VOUCHER, VOUCHER Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ lub ZESTAW. 

ZESTAW – dokument (mogący posiadać formę fizyczną lub elektroniczną) potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela do wyboru tylko jednego VOUCHERA z listy co najmniej dwóch VOUCHERÓW zawartych w ZESTAWIE. Cena ZESTAWU jest podawana jako cena jednostkowa za cały ZESTAW, z możliwością tylko jednego VOUCHERA z dostępnych w ZESTAWIE. 

TERMIN REALIZACJI – jest to data, którą KLIENT i USŁUGODAWCA potwierdzili między sobą za pomocą SYSTEMU lub bezpośrednio między KLIENTEM, a USŁUGODAWCĄ (drogą telefoniczną lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji), określająca początek i koniec realizacji USŁUGI. Ostatni dzień TERMINU REALIZACJI musi przypadać najpóźniej w dniu opisanym jako TERMIN WAŻNOŚCI VOUCHERA. W przypadku zakupu VOUCHERÓW Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ termin REALIZACJI jest znany już w momencie dokonania transakcji. 

TERMIN WAŻNOŚCI – jest to data znajdująca się na VOUCHERZE, ZESTAWIE lub GIFT CARDZIE, oznaczająca ostateczny termin (datę) w jakim USŁUGA zawarta na VOUCHERZE, ZESTAWIE lub GIFT CARDZIE powinna zostać zrealizowana (REALIZACJA USŁUGI), za wyjątkiem procedury przewidzianej w par. 4.8. 

KOD VOUCHERA lub Kod Rezerwacji – unikalny ciąg znaków (cyfr i liter) znajdujący się na VOUCHERZE, VOUCHERZE Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ, ZESTAWIE lub GIFT CARDZIE, pozwalający na: 
REZERWACJĘ USŁUGI opisanej na VOUCHERZE lub ZESTAWIE po podaniu KODU BEZPIECZEŃSTWA, 
wymianę GIFT CARDU na VOUCHER lub ZESTAW, 
REALIZACJĘ USŁUGI opisanej na VOUCHERZE, VOUCHERZE Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ. 

KOD BEZPIECZEŃSTWA – jest to unikalny ciąg znaków (cyfr i liter) znajdujący się na POTWIERDZENIU REZERWACJI, który należy okazać nie wcześniej niż po przyjechaniu na miejsce realizacji. KOD BEZPIECZEŃSTWA powinien być znany jedynie KLIENTOWI rezerwującemu USŁUGĘ, a po pojawieniu się na miejscu realizacji okazany pracownikowi PARTNERA. 

POTWIERDZENIE REZERWACJI – jest to dokument potwierdzający prawidłowe dokonanie REZERWACJI potwierdzonej przez PARTNERA, który KLIENT otrzymuje drogą elektroniczną (poprzez email). POTWIERDZENIE REZERWACJI zawiera niezbędne do REALIZACJI USŁUGI informacje, takie jak: TERMIN REALIZACJI, KOD VOUCHERA, KOD BEZPIECZEŃSTWA. 

REALIZACJA USŁUGI – wykonanie zamówionej przez KLIENTA USŁUGI przez USŁUGODAWCĘ. 

Postanowienia ogólne

Warunkiem skorzystania z USŁUG EMOTI jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 
Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontakt z EMOTI możliwy jest:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 229 299,
c) pisemnie na adres: EMOTI Polska Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 27, 01–646 Warszawa.

EMOTI przyjmuje, że każdy KLIENT we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy SYSTEMU (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia) ponosi wyłącznie KLIENT. 

Korzystając z usług świadczonych za pośrednictwem SERWISU, potwierdzają Państwo, że zgadzają się przestrzegać Regulaminu i postępować zgodnie z naszą Polityką Prywatności – umowę z Państwem uważa się za zawartą zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

EMOTI zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie publikacji i są zamieszczane pod tym samym adresem internetowym z zachowaniem archiwalnych wersji regulaminu. 

Zawieranie umów

Prawo do zawierania umów w SERWISIE mają tylko te osoby, które w rozumieniu są zdolne do czynności prawnych i mogą zawierać stosowne umowy.

EMOTI zamieszcza w serwisie internetowym informacje o określonych USŁUGACH, nie jest jednak ich USŁUGODAWCĄ. Mimo że EMOTI współpracuje z końcowymi dostawcami USŁUG (zwanymi dalej “USŁUGODAWCAMI”) oraz dokonuje wyboru USŁUGODAWCÓW, prowadząc jednocześnie monitoring świadczonych USŁUG, udzielając przy tym dobrowolnej pomocy w rozwiązywaniu sporów i nieporozumień, w żadnym jednak wypadku EMOTI nie przyjmuje na siebie obowiązków ani odpowiedzialności Sprzedawców produktów czy USŁUGODAWCÓW publikowanych na stronie USŁUG.

USŁUGODAWCA jest wskazany przy każdej ofercie publikowanej przez EMOTI. EMOTI działa jako pośrednik (zamieszczający ogłoszenia w SERWISIE internetowym lub innych kanałach sprzedaży - własnych lub partnerskich) na podstawie umów zawartych z USŁUGODAWCAMI.

EMOTI przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz Polityką Prywatności. Cele przetwarzania danych osobowych, sposoby ich przetwarzania (w tym te użyte do marketingu bezpośredniego) oraz Państwa prawa w stosunku do danych osobowych, określa Polityka Prywatności, z którą należy się zapoznać przed zaakceptowaniem Regulaminu.

Korzystając z Usług należy zapoznać się z Polityką Prywatności EMOTI. Korzystając z Usług (Serwisu Internetowego) potwierdzają Państwo, iż zgadzają się z Polityką Prywatności oraz wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy, przysługują Państwu prawa określone w Polityce Prywatności lub aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie (poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo), informując o tym Spółkę na piśmie.

Indywidualne oferty USŁUGODAWCÓW mogą podlegać szczególnym, dodatkowym warunkom oraz regulaminom zawartym w konkretnej ofercie, dlatego przed zakupem oferty należy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkretnej oferty i dokonać zakupu wyłącznie wtedy, gdy zgadzają się Państwo na wszystkie warunki.

Układ ofert 

W serwisie masz możliwość wyboru sortowania ofert według jednego z następujących kryteriów: najpopularniejsze (oferty od najpopularniejszych partnerów wybranych przez serwis, oferty specjalne i aktualnie najlepiej sprzedające się oferty), najniższa cena (wyświetlają się oferty z najniższą ceną), luksusowe (pakiety w hotelach z wyższej kategorii), najnowsza (nowe oferty), największy rabat (oferty posiadające największy rabat od ceny standardowej).

Masz również możliwość dodatkowego filtrowania ofert według jednego lub kilku kryteriów: lokalizacja, liczba osób, data ważności, cena, liczba nocy i inne.    Jeśli nie wybierzesz jednego kryterium sortowania, oferty zostaną ułożone automatycznie według popularności (częstotliwości zakupów) i aktualnych ofert specjalnych.

W niektórych przypadkach oferta może zostać wyświetlona na górze listy w danej kategorii w związku z zawarciem przez Emoti.pl umowy z konkretnym Usługodawcą na czasową promocję usługi (reklama). W takich przypadkach w okresie reklamowym oferty usług są oznaczone napisem „Reklama”. Rekomendacje w różnych kategoriach, np. „Najpopularniejsze oferty”, „Oferty specjalne”, „Chcę podarować prezent”, „Chcę zarezerwować”, „Chcę rozrywki”, „Chcę pomysłów na wypoczynek” są dostarczane przez algorytmy oceniające zwyczaje zakupowe, popularność usług i cenę oraz rekomendacje „Ważne w lecie”, „Ważne [określony okres]” prezentowane są według algorytmów oceniających ograniczony okres świadczenia usług i uporządkowane według algorytmu – na górze listy wyświetlane są według popularności (częstotliwości zakupów) oraz obowiązującej w danym momencie oferty rabatowej.

Na stronie nie ma możliwości personalizacji cen. Ceny oferowanych usług są takie same dla Ciebie i wszystkich innych osób odwiedzających stronę.

Składanie zamówienia

Zamówienie uważa się za złożone z chwilą wykonania przez Państwa czynności określonych w Serwisie Internetowym, które prowadzą do zapłacenia Spółce ceny zawartej w ofercie.

W chwili otrzymania przez Spółkę płatności, na Państwa adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

Przed zawarciem umowy (zakupem) należy dokładnie zapoznać się z informacjami na temat sprzedawcy konkretnej usługi (USŁUGODAWCY), głównych szczegółach oferty, cenie i sposobie użytkowania, procedurze płatności, prawie odstąpienia od umowy, TERMINIE WAŻNOŚCI oraz innymi istotnymi warunkami umowy. Zakup usługi jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. W razie potrzeby mają Państwo prawo do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji.

Składając zamówienie jeszcze przed dokonaniem płatności, wyrażają Państwo zgodę na kontakt ze strony EMOTI w kwestiach związanych z obsługą klienta: rezerwacjami, informacjami o usługach hotelowych, zakończeniu procesu zakupu, problemach bądź innych powiązanych sprawach.

Dostarczenie Vouchera

VOUCHER dostarczany jest drogą mailową na adres wskazany przed złożeniem zamówienia. Po dostarczeniu VOUCHERA konieczny jest kontakt telefoniczny bądź mailowy z USŁUGODAWCĄ w celu REZERWACJI USŁUGI. Jeżeli VOUCHER nie pojawi się w ciągu 24 godzin na Państwa skrzynce mailowej, konieczny jest kontakt z EMOTI w celu uzyskania pomocy: 
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 229 299.

Obsługa klienta

EMOTI zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych w kwestiach związanych z wszelkimi pytaniami klientów kierowanymi w sprawie usług świadczonych przez Spółkę:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 229 299.

W przypadku zauważenia błędu w dostarczonych przez Spółkę informacjach, należy poinformować o tym Spółkę:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 229 299.

Informacja o naprawie błędu zostanie przekazana we wskazany przez Państwa sposób (mailowo lub telefonicznie).

Jakość usług i towarów, prawo do odstąpienia od umowy

EMOTI nie ustala ani nie określa ceny, jakości ani pozostałych warunków USŁUG sprzedawanych przez USŁUGODAWCÓW. Jakość usługi jest gwarantowana przez konkretnego USŁUGODAWCĘ, jednak EMOTI dokłada wszelkich starań, aby oferowane za jej pośrednictwem USŁUGI spełniały wysokie standardy i były zgodne z zawartym w SERWISIE opisem. 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna–sprzedaży zawartej w Serwisie Internetowym na warunkach oraz w trybie przewidzianym w aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, powiadamiając o tym na piśmie ([email protected]) w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania VOUCHERA, GIFT CARDU lub ZESTAWU. Nie ma konieczności podania przy tym powodu chęci odstąpienia od umowy. 

Jeśli nabyli Państwo VOUCHER Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ lub dokonali Państwo REZERWACJI USŁUGI zawartej na VOUCHERZE lub w ZESTAWIE (np. zarezerwowali Państwo pokój hotelowy na konkretny dzień, zabieg SPA itp.), lub dokonali Państwo wymiany GIFT CARDU na VOUCHER Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ przed upływem 14–dniowego ustawowego terminu odstąpienia od umowy, wówczas uznaje się, że zaczęli Państwo korzystać z nabytej usługi. Dlatego po dokonaniu wspomnianej REZERWACJI (lub rozpoczęciu korzystania z usługi w inny sposób), prawo do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem EMOTI umowy kupna–sprzedaży nie przysługuje, a uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.

Procedura zwrotu pieniędzy

Opłata za usługę może zostać zwrócona, jeżeli:

USŁUGA została wycofana i nie może zostać zrealizowana przez USŁUGODAWCĘ, a EMOTI nie może zaoferować innej USŁUGI, która zostałaby zaakceptowana przez KLIENTA;
USŁUGODAWCA bezzasadnie odmawia świadczenia USŁUGI, a EMOTI nie może zaoferować innej USŁUGI, która zostałaby zaakceptowana przez KLIENTA;
istotne warunki USŁUGI – liczba noclegów, liczba świadczeń objętych przez VOUCHER, czas trwania – ulegają zmianie, a EMOTI nie może zaoferować innej USŁUGI, która zostałaby zaakceptowana przez KLIENTA;
przed rozpoczęciem korzystania z USŁUGI (w tym zwłaszcza przed dokonaniem REZERWACJI) anulowali Państwo zamówienie zgodnie z procedurą oraz terminami określonymi w niniejszym regulaminie oraz aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W celu otrzymania zwrotu wpłaconych środków bądź dokonania zmian w zamówieniu należy zwrócić się do Spółki, nie do USŁUGODAWCY. Trzeba zaznaczyć, iż EMOTI nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że po skontaktowaniu się z EMOTI zamówienie zostanie zmienione, TERMIN WAŻNOŚCI zostanie zmieniony itp. 

Klient przed zakupem otrzymuje możliwość zapoznania się z warunkami oferty, TERMINEM WAŻNOŚCI oraz innymi istotnymi informacjami, dlatego po upływie 14 dni kalendarzowych od nabycia usługi pieniądze nie są zwracane, nawet jeśli klient zdecyduje, że nie skorzysta z USŁUGI.

Niezrealizowanie VOUCHERA, ZESTAWU lub GIFT CARDU w TERMINIE WAŻNOŚCI oznacza rezygnację KLIENTA z REALIZACJI VOUCHERA, ZESTAWU lub GIFT CARDU, a w konsekwencji rezygnację z REALIZACJI USŁUGI oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. W szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI VOUCHERA, ZESTAWU lub GIFT CARDU i z tego tytułu nie przysługują ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie VOUCHERA, ZESTAWU lub GIFT CARDU oraz utrzymywanie PARTNERA w gotowości do zawarcia umowy na REALIZACJĘ USŁUGI oraz poniesionych w tym celu kosztów.

Brak pojawienia się na miejscu REALIZACJI USŁUGI przez KLIENTA, który nie wynikał z wyłącznej winy USŁUGODAWCY lub EMOTI nie uprawnia KLIENTA do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony USŁUGODAWCY lub EMOTI, w tym zwłaszcza do zwrotu należności za USŁUGĘ. 

EMOTI Polska nie ponosi odpowiedzialności za VOUCHERY, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu VOUCHERA KLIENTOWI. 

Faktury

Fakturę, fakturę imienną lub paragon wystawia KLIENTOWI końcowy USŁUGODAWCA w chwili pojawienia się na miejscu realizacji USŁUGI. EMOTI Polska Sp. z o.o. jest pośrednikiem sprzedaży (zamieszczającym ogłoszenia w Serwisie Internetowym).

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie płatności przez EMOTI jest wystawiona i przesłana drogą mailową na wskazany adres email KLIENTA Nota Księgowa. 

W przypadku nie pojawienia się na miejscu REALIZACJI USŁUGI przez KLIENTA, USŁUGODAWCA wciąż zobowiązany jest do wystawienia dokumentu księgowego dokumentującego sprzedaż i dostawę usług.

Rezerwacja usługi

REZERWACJI USŁUGI dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z USŁUGODAWCĄ, który został wskazany na VOUCHERZE bądź na stronie z opisem USŁUGI danego USŁUGODAWCY.

REZERWACJI (rejestracji w serwisie) można dokonywać za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji w SERWISIE Internetowym (www.emoti.pl) z wyjątkiem przypadków, kiedy USŁUGODAWCA nie jest użytkownikiem należącego do Spółki SYSTEMU rezerwacji. 

W przypadku, gdy USŁUGODAWCA nie ma możliwości świadczenia KLIENTOWI USŁUGI w wybranym przez niego terminie czasie (np. wszystkie pokoje danej klasy są w tym okresie zajęte/zarezerwowane, hotel jest nieczynny), USŁUGODAWCA, jeśli tylko istnieje taka możliwość, musi zaoferować KLIENTOWI wszystkie możliwe alternatywy (np. zakwaterować go w pokoju wyższej klasy, jeśli istnieje taka możliwość bądź też zaproponować zakwaterowanie w innym terminie itp.). EMOTI nie gwarantuje, że USŁUGODAWCA będzie w stanie świadczyć usługi w wybranym przez KLIENTA dniu lub też będzie miał możliwość świadczenia wspomnianych alternatywnych usług. Nabywając VOUCHER, biorą Państwo na siebie takie ryzyko.

Informujemy, iż korzystając z należącego do Spółki SYSTEMU służącego do REZERWACJI, w celu złożenia REZERWACJI dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu) a także KOD VOUCHERA przekazują Państwo USŁUGODAWCY (np. hotelowi, w którym rezerwowany jest pokój), a także pośrednikowi będącemu administratorem SYSTEMU rezerwacji, któremu dostęp do wspomnianych danych jest niezbędny w celu zapewnienia prawidłowego systemu rezerwacji oraz realizacji rezerwacji.

W celu uniknięcia wątpliwości podkreślamy i akcentujemy, iż REZERWACJA jest nieodwołalna. Po dokonaniu REZERWACJI (zarówno w elektronicznym SYSTEMIE rezerwacji, jak też w jakikolwiek inny sposób) uznaje się, że zaczęli Państwo korzystać z wykupionej USŁUGI, toteż nie ma wówczas możliwości odstąpienia od umowy zakupu VOUCHERA, nie zostanie przedłużony okres ważności VOUCHERA, VOUCHER nie ulegnie wymianie itp.

Przed wykupieniem usługi rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności USŁUGODAWCY (np. konkretnego hotelu), regulaminem świadczenia usług oraz innymi warunkami USŁUGODAWCY, które można znaleźć na stronach internetowych USŁUGODAWCY lub uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z USŁUGODAWCĄ. W przypadku nabycia VOUCHERA Z NATYCHMIASTOWĄ REZERWACJĄ lub REZERWACJI USŁUGI potwierdzają Państwo, iż zapoznali się i zgadzają się z powyższymi zasadami oraz polityką prywatności USŁUGODAWCY.


Gwarancje

Ponieważ EMOTI świadczy wyłącznie usługi pośredniczenia, nie określa ona warunków świadczenia USŁUG przez USŁUGODAWCÓW, czasu świadczenia USŁUG ani innych kryteriów określających tego typu USŁUGI, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych USŁUG, ich zawartość, bezpieczeństwo itp., a także nie udziela na te USŁUGI żadnych gwarancji, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem EMOTI może pośredniczyć w rozstrzyganiu sporu bądź nieporozumienia, które powstały pomiędzy USŁUGODAWCĄ a KLIENTEM w związku ze świadczeniem USŁUGI. W każdym przypadku Klient nabywa USŁUGI na własne ryzyko, jednak EMOTI dokłada wszelkich starań, aby oferowane za pośrednictwem jej SERWISU USŁUGI spełniały wysokie kryteria jakościowe i dobiera USŁUGODAWCÓW w taki sposób, aby oferowane USŁUGI spełniały wysokie standardy.

Rozstrzyganie sporów

Reklamacje dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania SERWISU oraz USŁUG oferowanych za pośrednictwem Spółki można zgłaszać listownie na adres spółki oraz mailowo pod adresem [email protected]

Dążymy do rozstrzygania wszystkich sporów na drodze życzliwych negocjacji i kompromisu, jeśli jednak spór nie daje się rozstrzygnąć polubownie, wniosek/skargę w sprawie USŁUGI zakupionej w naszym SERWISIE Internetowym lub oferowanej za pośrednictwem EMOTI za pomocą innych kanałów sprzedaży można zgłosić do Rzecznika Konsumenta pod numerem telefonu 801 440 220 oraz 22 290 89 16 lub mailowo [email protected].

Pozostałe warunki

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz prawidłowego świadczenia usług oraz ochrony i identyfikacji Państwa danych, EMOTI ma prawo żądać od Klientów chcących skorzystać z USŁUG, rejestracji w SERWISIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Nabywając usługi, należy podawać wyłącznie prawidłowe i dokładne informacje. Podając nieprawdziwe lub niedokładne informacje, przyjmują Państwo na siebie wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem nieprawidłowych informacji. Jeśli KLIENT poda nieprawidłowe dane osobowe, EMOTI ma prawo nie przyjąć jego zamówienia lub je anulować, nie ograniczając przy tym praw innych spółek.

Użytkownik SERWISU przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że SERWIS Internetowy oraz podstrony z ofertą USŁUGODAWCÓW mogą zawierać linki do innych stron internetowych, innych treści oraz innych źródeł, w szczególności do stron internetowych USŁUGODAWCÓW. EMOTI nie jest zobowiązane do kontroli innych witryn lub źródeł, które udostępniają inne osoby bądź spółki. Każdy użytkownik SERWISU przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że EMOTI nie ponosi odpowiedzialności za dostępność wszystkich pozostałych stron internetowych albo źródeł oraz nie wspiera żadnych reklam, produktów ani jakichkolwiek innych materiałów dostępnych w innych witrynach, źródłach lub za pośrednictwem innych witryn bądź źródeł.

Informacje kontaktowe

Kontakt ze Spółką możliwy jest:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 504 229 299,
c) listownie, pisząc na adres: Emoti Polska Sp. z o.o., ul. E. Jelinka 27, 01-646 Warszawa.